mga shampoo na dating uso sa pilipinas | doon po sa amin

Tatlong pangkat ng sinaunang mga tao sa Pilipinas

mga dating tawag sa pilipinas

I know God will reward you in Heaven. Maraming beses na ipinakita ng Mahal na Ina ang kanyang pagmamahal at proteksyon sa mga mamamayan ng Manaoag. Ako ay isang freshman pa lamang noon.

Posts Tagged ‘mga shampoo na dating uso sa pilipinas’

Bago pa man dumating ang mga Kastila sa kapuluan ng Pilipinas, palagian nang nakikipag-ugnayan ang mga Intsik - bilang mga mangangalakal - sa mga mamamayan ng sinaunang Pilipinas. Ang grupo namin ang tinanghal ang kampeon sa Galicayo sa sunod-sunod na apat na taon. Pila pamasahi Anang barkoha? Marahil tapat at totoo sa adhikain ng kanilang simabhan ang gustong ipahatid ng marami sa kanila. Kahit hindi naka ukit ang pangalan mo sa isang establishment kung ang isang public servant may malasakit at nagawang kabutihan sa Bayan, hindi na yan makakalimutan ng taong bayan at kapag ikaw ay isang corrupt na official babaonin mo yan hanggang sa kamatayan mo at maipasa mo pa yan sa ka apoapohan mo! Aling filter ang pinakagusto mo? Ang tunay na layunin ni Simoun ay makilala nang lubusan si Kabesang Tales na sa balita niya sa mga nangyari rito ay maaaring isang taong akma para sa balak niyang maghiganting paghihimagsik.

Mali, hindi ito tama. Kaya, kung siya ay sadyang gagaling, kailangan pa ba na inumin pa niya ang gamot? Ito ang tanong na nabuo sa akin. Ang natural o likas na kaparaanan ay napakahalaga. Ang lahat ay nararapat na sumunod sa mga likas na kadahilanan.

Halimbawa, ang pagkakasakit sa gitna ng matinding lamig. Kinakailangang niya magsuot ng tamang damit na panlamig. Ang isang tao ay sadyang magkakasakit o maging mamatay kung hindi siya talaga kakain. Kakailanganin niyang tiyak ang pagkain. Hinihingi ni Allah na tayo ay sumunod sa kalikasan ng mga bagay-bagay. Nilikha ni Allah ang isang perpektong pagkakaayon ng lahat sa kalikasan. Nilikha Niya ang magkakadugtong na mga kalikasan at lahat ng mga ito ay sadyang kakailanganin ng tao.

Ang buhok mo ay magmimistulang madumi kung hindi mo ito susuklayin. Halimbawa, nilikha ni Allah ang lahat ng uri ng pananamit. Tama ito, hindi nga ba? Siya rin ang nagbibigay sa akin ng biyaya na pagkain at inumin.

Lahat ng tao ay nakasuot ng damit sa kanyang utak. Hindi niya kayang suotin ang damit sa labas. Hindi niya kayang magmaneho ng kotse sa labas, Halimbawa, kapag pumasok ka sa kotse, ibibigay sa iyo ni Allah ang imahe na ikaw ay magmamaneho nga. Ang isip mo ay nakamaneho ka na nga. Lagi lang nating naiisip ito at nakakaniig lang ang imahe nito. Walang sinuman ang magkakaroon ng direktahang karanasan sa bagay sa labas, Ito ay imposible.

Ganito lang kalaki, isang maliit na piraso ng laman. Isang maliit na piraso ng laman na dinadaluyan ng dugo. Ang buong sansinukob, ang buong daigdig ang ang buhay mismo ay nabubuo doon. Nakikita niya ang Buwan sa utak lang niya. Tumpak, iyong nasa kanyang utak lamang. Sa maikling salita, wala talagang nakakakita ng Buwan sa panlabas. Hindi nakikita ninuman ang Buwan sa panlabas. Hindi maaaring makita ang tunay na Buwan. Ito ay kailangan magkaganoon dahil na rin sa istruktura nito.

At walang liwanag sa panlabas. Ang liwanag ay nabubuo lamang direkta sa ating mga utak. Ang sa panlabas ay madilim na madilim, buong kadiliman. Wala ni pinakamahinang tunog sa panlabas. Ang tunog ay interpretasyon din ng utak. Iyan ang paraan ng pagkilala ng utak sa elektrisidad. Lahat ng tainga ay bingi. Ang tainga ng tao ay sadyang hindi nakakadinig. Ang tainga sa ating utak ang siyang nakakadinig.

Ito ang tainga ng ating kaluluwa. At walang matang nakakakita talaga. Lahat ng mata ay bulag, lahat. Ang magkaparehong mata ng tao ay bulag. Ang mata sa utak ang siyang nakakakita, at ito ang mata ng kaluluwa. Ang mata ng tao ay hindi nakakakita. At papaano naman ito makakakita? Ang dalawang mata ay parang kamera, kamera lamang na binubuo ng laman. Maari ba natin itong masabi?

Isipin mo, ang mga kadahilanan ay lubhang mahalaga. At nangyari lamang na ito ay iyong maliit na piraso ng laman. Sinabi ni Allah na sila ay nagtatagpo duon, at ipinapakita Niya sa atin ang lugar na iyon. At iyan ay likas na kadahilanan din. Likas na kadahilanan lamang. Una sa lahat, ang Allah ay lumikha ng napakagagandang likas na kadahilanan na magkakadugtong. Sa totoo lang, Si Allah ang nag-aabot nito sa iyo. Pero sa tingin ay ako ang gumagawa nito. Sa totoo, Si Allah ang nagbukas sa pahinang iyon.

Si Allah ang gumawa sa aking boses. Tayo ay mga kaluluwa na sumusunod kay Allah sa loob ng ating mga utak. Kung hindi, wala tayong anumang masasabing katangian. Walang sinumang siyentipiko sa mundo ang tumutuligsa laban dito.

Lahat sila ay nagsisipagsang-ayon dito maging sila man ay hindi mananampalataya o mananampalataya. Ito ay isang hayag na katotohanan.

Kokonting tao lamang ang nakakabatid nito. Halimbawa, napaaway ang isang tao. Hindi niya magagawang makipag-away sa taong iyon sa panlabas. Si Allah ang maylikha ng away na iyon. Ang isang nagbibilang ng kanyang dolyares ay nagbibilang lamang nito sa kanyang utak.

Hindi siya magkakaroon ng direktahang karanasan sa mga dolyares sa panlabas. At ang tao ay nakakaranas ng ilusyon ng dolyares lamang sa kanyang utak. Wala siyang kakanyahang makaranas doon sa tunay. Kaya kapag ang lalaki na iyon ay nag-uumiyak sa pagkasunog ng kanyang bahay, siya ay umiiyak para sa bahay sa kanyang utak lamang. Pananamit, pagkilos, pagkain, kasangkapan at iba pa. Dayuhan sa sariling bayan. Ang salitang imported ay ipinagmamalaki; ikinahihiya ang lokal.

Payabangan sa mga ternong Amerikano na di angkop sa klima natin. Ano ang kapuna-puna sa mga inilarawan ni Rizal na mga tauhang ayaw magsalita ng Tagalog at pangangastila ang pinag-iigi? Anya-ang kulubot ng kanyang isipan at mga pintig ng kanyang puso ay walang akmang katugon sa wikang Kastila.

Paano nga naman masasabi sa ibang wika ang ganito halimbawa: Huwag mong itapon ang lamang gugo at panghilod ng tabo na nasa sulok ng batalan. Ang makabagong kaisipang ukol sa pandaigdig na pulitika ang ipinahayag ni Rizal noon pa man sa pamamagitan ni Basilio? Ang diwa ng Nagkakaisang Daigdig o United Nations.

Ani Basilio ay magiging maligaya lamang ang tao kung ang buong sangkatauhan ay ay ituturing nang mamamayan ng daigdig at ang magtatalumpati ukol sa kagitingan at pagmamahal sa bayan ay ipalalagay na baliw o fanatico Dahil dito masasabi nating isa si Rizal sa mga unang may diwang pandaigdig o internationalist.

Malaki ang pagkakauna niya sa kanyang panahon. Hindi naghimala ang birhen. Di nagbigay ng karagdagang salaping kailangan ni Huli. Natuloy si Huli sa pagpapaupa kay Hermana Penchang. Iyon ay araw ng Pasko. Sa sama ng loob ay napipi si Tandang Selo. Itinuturo ng mga kura na isa sa mga mabtuing katangian ng mga Katoliko ay ang pagtitis at pg-asa sa mga milagro ng Santo o ng lilok ng larawan.

Si Huli halimbawa, ay umaasa o nagbabasakali sa pagmimilagro ng Mahal na Birhen. Ngunit ng di matupad ito, natuto siyang magtiis at inihanap ng katwiran ang kanyang kasawian. Bakit sa halip na hintayin ng mga bata na may tuwa ang araw ng pasko ay kinatatakutan pa nga nila ito?

Kabanata IX Ang mga Pilato. Pinag-usapan sa bayan ang nangyari kay Tandang Selo at kung sino ang may kasalanan sa ipinagkagayon ng matanda. Ang alperes o tenyente ng guardia sibil? Ano raw ang kasalanan niya? Kaya lamang daw niya sinamsam ang mga sandata ay utos sa kanya iyon, hindi upang bigyan ng pagkakataon ang mga tulisan upang madukot si Kabesang Tales. At di raw niya kasalanan kung di man matagpuan si Kabesang Tales. Ang asenderong bagong gumagawa ng lupa ni Kabesang Tales?

Kung namalagi raw si Kabesang Tales sa bahay ay di sana nadukot ng mga tulisan. Si Hermana Penchang na bagong panginoon ni Huli? Ang may sala raw ay si Tandang Selo na rin na may kasalanan dahil di marunong magdasal at di nagturo ng wastong pagdarasal sa mga kaanak na tulad ng ginagawa niya ngayon kay Huli na tinuturuan niya ng dasal at pinababasa niya ng aklat na.

Nang mabalitaang tutubusin ni Basilio ang kasintahan ay nagsabing si Basilio ay isang demonyong nag-aanyong estudyante na ibig magpahamak sa kaluluwa ng dalaga. Nakauwi si Kabesang Tales sa tulong ng salaping napagbilhan ng mga alahas ni Huli at nautang ng dalaga kay Hermana Penchang. Nabatid niyang iba na ang gumagawa ng kanyang lupa, nagpaupang utusan si Huli, pipi ang amang si Tangdang Selo, at pinaalis siya sa kanyang bahay, sa atas ng hukuman at sa katuwaan ng mga kura at gugmawa ng lupa.

Si Kabesang Tales ay naupo sa isang tabi at nanatiling walang kibo. Ano ang nilalaman ng Tandang Basyong Makunat? Ang anak na dalaga naman ay pinapayuhang laging pasasakumbento ano mang oras upang mangumpisal kura at ang mga magulang na di susunod dito ay tutungo sa impiyerno. Si Pilato ay siyang naggawad ng hatol na si Kristo ipako sa krus gayong batid niyang walang kasalanan si Hesus.

Sinunod niya ang hiling ng mga tao nasulsulan ng mga tauhan ng tulisang si Barabas. Pagkatapos ay naghugas siya kamay at sinabing wala siyang kasalanan.

Ito rin ang katwiran ng iba-ang gumagawa ng lupa ang kura Clemente, si Hermana Penchang ng nagsamantala sa katangahan at kawalang-kaya ng isang dalaga upang gawin itong busabos sa araw pa naman ng pagsilang ng Panginoon, siya pa namang isang manang na manang at katolikong-katoliko.

Silang lahat ay may kasalanan ngunit nagsabing wala. Sa bahay ni Kabesang Tales nakipanuluyan si Simoun. Nagdarahop si Kabesang Tales ngunit dala nang lahat ni Simoun ang pagkain at ibang kailangan at dalawang kaban ng mga alahas. Ipingmalaki ni Simoun ang kanyang rebolber kay Kabesang Tales.

Nagdatingan ang mga mamimili ng alahas. Si Kapitan Basilio, ang anak na si Sinang at asawa nito, Si Hermana Penchang mamimili ng isang singsing na brilyante para sa birhen ng Antipolo. Binuksan ni Simoun ang dalawang maleta ng alahas. Napatingin si Kabesang Tales sa mga alahas ni Simoun. Naisisp niyang parang sa tulong ng kayamanang iyon ay tinutudyo siya ni Simoun, nilalait ang kanyang kapahamakan.

Sa bisperas pa naman ng araw ng kanyang pag-alis sa bahay niyang iyon isa lamang pinakamaliit sa mga brilyanteng iyon ay sapat nang pantubos kay Huli at makapagbigay ng kapanatagan sa matanda na niyang ama.

Wala namimili isa man sa mga nagsitawad sa mga luma ang makasaysayang alahas ni Simoun. Inilibas ni Simoun ang mga bagong hiyas. Dito namili sina Sinang at iba pa. Siya raw ay namimili rin ng alahas, ani si Simoun. Tinanong si Kabesang Tales kung may may ipabibili.

Iminungkahi ni Sinang ang kuwintas. Tinawaran agad ni Simoun ng makilalang iyon nga ang kuwintas ng kasintahang nagmongha. O ipagpalit ng Kabesa sa alin mang hiyas na maibigan niya. Nag-isip si Kabesang Tales. Ani Hermana Penchang ay di dapat ipagbili iyon dahil minabitu pa ni Huli ang paalila kaysa ipagbili iyon. Isinangguni raw muna ni Kabesang Tales sa anak ang bagay na iyon. Ngunit nang nasa labas na ng bahay ay natanaw ni Kabesang Tales ang prayle at ang bagong gumagawa ng lupa. Nangagtawanan pa iyon ng makita si Kabesang Tales.

Tulad niya ay isang lalaking nakita ang kanyang asawa na kasama ang ibang lalaki at pumasok sa isang silid at nangagtatatwanang inaglahi ang kanyang pagkalalaki. Bumalik ng bahay si kabesang Tales. Sinabi kay Simoun na di niya nakausap ang anak. Kinabukasan, wala si Kabesang Tales. Gayundin ang rebolber ng mag-aalahas-wala sa kaluban at ang naroroon ay isang sulat at kuwintas ni Maria Clara.

Humingi ng paumanhin si Kabesang Tales sa pagkakahuha ng baril na kailangan daw niya sa pagsapi niya sa mgas tulisan. Pinagbilinan si Simoun na mag-ingat sa paglakad sapagkat pagnahulog ang mag-aalahas sa kamay ng mga tulisan ay mapapahamak ito. Ani Simoun-sa wakas ay natagpuan ko ang taong aking kailangan: Pangahas ngunit mabuti nga ito-marunong tumupad sa mga pangko.

Dinakip ng mg a guwardiya sibil si Tandang Selo. Tatlo ang pinatay ni Kabesang Tales ng gabing iyon. Ang prayle, ang lalaking gumagawa sa lupa, at ang asawa nito ay nagkaroon ng madugong pagkamatay-putol ang leeg at puno ng lupa ang bibig. Sa tabi ng bangkay ng babae ay may papel na kinasusulatan ng Tales na isinulat ng daliring isinawsaw sa dugo.

Ayon sa sabi ng mag-aalahas, iyon ang pinakamaliki at pinakamasinop na bahay sa pook na iyon. Ang tunay na layunin ni Simoun ay makilala nang lubusan si Kabesang Tales na sa balita niya sa mga nangyari rito ay maaaring isang taong akma para sa balak niyang maghiganting paghihimagsik.

Nakilala niya ang pagkalalaki ang pagkamaginoo ni Kabesang Tales. Ipinalit pa sa rebolber ang agnos na ayaw sanang pakialaman dahil walang pahintulot ang anak.

Nakita niya sa kabesa ang isang taong hinog ang dibdib sa init ng kanyang paghihiganti. Ito ang kailangan niyang makasama sa kanyang paghihimagsik. Lalong maglalatang ang galit ni Kabesang Tales at lalong mapapadali ang paghimok niya rito upang maghimagsik. Heneral ay nangaso sa Bosoboso. Walang nabaril na ibon o usa ang Kapitan heneral.

Ibig na sanang pagbihisang- usa ang isang tao. Nagbalik sila sa Los Banos. Galit na galit naman si Padre Camorra. Samantalang nagsusugal ay pinag-aralan at pinasyahan ng Kapitan ang mga papeles ng pamamahala na inisa-isa ng kalihim pagpapalit ng tungkulin, pagbibigay ng biyaya, pagpapatapon at iba pa.

Saka na ang ukol sa paaralan ng kastila. Nagalit si Padre Camorra dahil sa isang sinadyang maling sugal ni Padre Irene na ikinapanalo ng Kapitan. Punyales, si Kristo na ang makipagsugal sa inyo! Si Simoun ang pumalit kay Padre Camorra. Siya ay biniro ni Padre Irene na kanyang itaya ang kanyang mga brilyante. Wala raw namang maitataya ang kura. At ito tinapik pa ang Kapitan Heneral , sa limang bilang ay isang vale na limang araw sa piitan karapatan ni Simoun na mapabilanggo sa isang tao nang limang araw ; isang pag-papapiit sa limang buwan; isang utos na pagpapatapon na walang nakasulat na pangalan; karapatan sa isang madaliang utos na pagpapabaril sa iasng taong pipiliin ko at iba pa.

Ang huli ay nagtanong kung ano ang mapapala ni Simoun sa kanyang mga hiling. Ipinalalagay ng nangakarinig na ang gayong kaisipan ni Simoun ay gawa ng pagkaharang sa kanya ng mga tulisan. Sinabi naman ni Simoun na nang pigilan siya ng mga tulisan ay walang kinuha sa kanya kundi ang 2 niyang rebolber at mga bala. Kinumusta pa raw ang heneral.

Marami raw baril ang tulisan. Anang heneral ay ipagbabawal niya ang mga sandata. Ang mga tulisan ay marangal; sila ang tanging marangal na kumikita ng ikabubuhay nila. Halimbawa, pawawalan ba ninyo ako nang di man lang kukunin ang aking mga alahas? Ang kasamaan ay wala sa mga tulisan sa bundok nasa mga tulisan sa bayan at siyudad. Itinigil ng heneral ang laro at parunggitan.

Ipinasiya ng heneral na ipagbawal ang armas de salon sandatang pampalamuti sa salas. Tumutol ang Mataas na Kawani. Wala raw bansa sa daigdig na nagbabawal niyon. Manok lang daw ang kayang patayin niyon.

Laging sinasalungat ang heneral ng Mataas na Kawani. Walang nangyari sa pagtutol ng huli. Nagbigay ng payo si Simoun. Huwag ipagbawal ang armas de salon liban sa iisang sukat na kasalukuyang nabibili noon.

Sunod na pinag-usapan ang suliranin ng paaralan sa Tiyani. Ang guro ay humihingi ng bahay-paaralan. Ani Padre Sibyla si Socrates ay nagturo sa plasa, si Plato sa ilalim ng mga kahoy at si Hesus ay sa mga bundok. Pilibustero raw ang guro sa Tiyani, ayon kay Padre Camorra. Ipinasiya ng heneral na pigilin sa pagtuturo ang guro. Anang heneral ay di dapat humusay pa sa Espanya ang mga paaralan pa sa Pilipinas. Sa susunod , dugtong pa nito, lahat ng daraing ay pipigilin sa tungkulin.

Ipinayo ni Don Custodio na gawing paaralan ang sabungan. Kung linggo at pista lang lang daw ginagamit at pinakamaayos na gusali, ang mga sabungan. Kung simpleng araw daw ay nakatiwangwang lamang. Pinutol ng heneral ang pagtatalo. Isinunod ang balak na paaralan ng kabataan ukol sa Wikang Kastila. Anim na buwan nang naghihintay ito ng pagpapasiya. Tinanaong ng heneral ang kawani Sang-ayon ang tinanong. Pinuri ang balak ng kabataan.

Tumutol sa balak si Padre Sibyla. Wala raw sa panahon at isang paghamak sa mga Dominiko. Ayon kay Simoun ay kahina-hinala ang balak. Iniisip ni Padre Irene na tagapagsalita ng kabataan para sa paaralan na wala nang pag-asa ang paaralan. Ipinasyang huwag nang magsalita. Inisa-isa ang kabataang may panukala ng paaralan.

Ipinagtanggol ni Padre Fernandez si Isagani. Ani Padre Camorra, ang binata ay bastos. Tubig na tulog daw ito, ayon kay Padre Irene. Tahimik daw at may pinagmulang si Padre Salvi ang higit na nakaaalam ngunit wala si Padre Salvi. Tila raw nakabangga na ito ng mga sibil at may ama itong napatay sa isang paghihimagsik. Itala raw ang pangalan ni Basilio, utos ng heneral. Tumutol si Padre Camorra: Ang mga Indiyo ay di dapat matuto ng kastila at pagnatuto ay makikipagtalo sa mga kastila.

Hindi pinag-uusapan dito ang pagtuturo ng kastila: Pag nasunod ang kanila, natalo kami mga Dominiko , yayabang ang mga iyan at tuloy-tuloy na. Pagkatapos naming bumagsak, isusunod nila ang Pamahalaan. Nagsalita si Padre Fernandez na isa ring Dominiko: Pulitikahin natin sila para di nila masabing tinalo nila tayo. Sa halip na labanan natin sila ay sang-ayunan natin at purihin sa balak nila. Bakit makikipagkagalit tayo sa Bayan; kakaunti tayo, marami sila.

Matuwid ang mga kahilingan ng mga estudyante. Kikilala pa sila sa atin ng utang na loob. Gumaya tayo sa mga Hesuwita. Lalong nagalit si Padre Sibyla nang mabanggit ang hesuwita. Nagsabad- sabaran ang magkakaharap at di naunawaan ang lahat. Pumasok ang kura sa Los Banos upang sabihing nakahanda na ang pananghalian. Siyang pagbulong ng mga Kawani sa Heneral. Ang anak noong si Kab.

Tales ay humihiling na palayain ang kanyang nuno na napipiit kapalit ng ama. Kumatig si Padre Camorra sa pagpapalaya. Ang pagtuturo noon ay nasa kamay halos ng mga Dominiko. Magkagalit ang mga Dominiko at ang Hesuwita. Basahin ang pagkapatapon sa mga Hesuwita sa Pilipinas sa mga aklat ng ating kasaysayan.

Si Padre Irene naman ay siyang inupahan ng kabataan na maging tagapagtanggol o tagatangkilik ng balak. Ang paglalangis sa may kapangyarihan. Halos nangyari ang balak na pagbihising usa ang isang tao para may maipabaril lamang sa Kapitan Heneral. Ang pag-gamit ng banda ay isa pa. Bakit nagagalit si Padre Camorra sa pakikipagsugal sa dalawang kura at sa heneral?

Di niya batid na sadyang nagpapatalo ang dalawang pari upang ilagay sa pagiging masaya ang heneral sa pananalo nito para maging madali ang kanilang pagkuha sa kalooban ng heneral ukol sa usapin ng paaralan ng kabataan. Bakit sa lawa ipinamangka ni Simoun ang kanyang mga alahas na dala ng utusan samantalang siya, dala pa ang higit na mga mamahaling alahas ay sa pampang nagdaan?

Balak niyang talaga na makipagkita sa mga tulisan. Buo ang kanyang pananalig na kung ang mga tulisan ay tulad ni kabesang Tales ay mga maginoo ito at kaya niyang kausapin ng marangalan. Di niya ikinatakot ang kanyang mga alahas sapagkat alin sa dalawa: Totoo pa ba ito ngayon? Sa mga sabungero, una muna ang bisyo bago ang sandang pangangailangan.

Alin ang tinatawag ni Rizal na mga pagnanasang balintuna sa kabanatang ito? Nais ng kabataang Pilipino na ipaturo sa kanila ang wikang Kastila sukdang ikaalipin ng kanilang lipi samantalang ang sadya namang mang-aaliping kastila ay napapakatangi- tangi sa hiling na ito. Bakit sang-ayon si Padre Fernandez, isa ring Dominiko, sa paaralang binabalak ng kabataan?

Sa kanyang pagtuturo sa unibersidad ay nakatagpo siya ng mga estudyanteng may katalinuhan at wala sa kanya ang asal panginoon ng maraming prayle. Dilat ang mga mata niya sa katotohanan. Malungkot na patungo sa Unibersidad ng Santo Tomas si Placido Penitente sapagkat ibig na niyang tumigil ng pag-aaral tulad ng nasabi na niya sa 2 sulat niya sa ina.

Pinakiusapan nga lamang siya ng ina na kahit batsilyer sa artes ay matapos niya. Nasa ikaapat na taon na siya. Ang paghahangad ni Placido na magtigil ng pag-aaral ay palaisipan sa kanyang mga kababayang taga Tanawan.

Siya ang pinakamatalino sa bantog na paaralan ni Padre Valerio roon. Hindi naman siya sugarol, walang kasintahang magyayayang pakasal, at laban sa mga aral ng Tandang Basyong Makunat, masalapi. Nagulat pa si Placido nang makapasok na siya sa Magallanes dating Sto. Si Palaez ay mapaghangin at paborito ng mga guro. Anak ng mestisong Kastila. Kinumusta ni Juanito ang bakasyon ni Placido. Pagkatapos ay ibinalita ang pagbabakasyon niya sa Tiyani, kasama si Padre Camorra.

Nangharana raw sila ng magagandang babae. Wala raw bahay na hindi nila napanhik. At may ibinulong kay Placido na ikinamangha tila ng huli. Tanga raw si Basilio sa pagkakaroon ng katipang tulad ni Huli. Pero susuko rin daw si Huli kay Padre Camorra. Nagtanong ng leksyon si Palaez kay Penitente sapagkat noonh lamang papasok ang kuba. Pulos walang pasok noong nakaraang mga araw. May kaarawan ng guro, may pista ng santo, mayroong umambon. Ang leksyon daw nila ay ukol sa mga salamin.

Niyaya ni Pelaez si Penitente na maglakwatsa. Nagpatuloy sila ng paglakad. May naalala si Pelaez. Nang hingi ng abuloy para sa monumento ng isang paring Dominiko. Nagbigay si Placido para magtigil na si Pelaez at alam din ng Batangueno na nakatutulong ang gayong mga abuloy sa pagpasa ng estudyante.

Malapit na sila sa Unibersidad. Naroon si isagani na nakikipagtalo ukol sa aralin. Ang ibang estudyante ay naniningin ng magagandang dalagang nagsisimba. Namutla at namula sa lugod si Isagani nang magkulusan ang mga mag-aaral at magtinginan sa isang bagong dating na victoria o karuwahe. Nakita niya si Paulita Gomez, ang kanyang katipan, na kasama si Donya Victorina. Si Donya Victorina ay ngumiti kay Juanito Pelaez. Si Tadeo na kaya lamang pumasok sa paaralan ay upang alamin kung may pasok at kung mayroon ay aalis at magdadahilang maysakit ngunit nakapapasa, sa anong himala ay napasunod kay Paulita sa simbahan.

Nagpasukan na sa paaralan ang mga estudyante. Pinalagda si placido sa kasulatang tutol sa balak na paaralan ni Macaraig. Hindi lumagda si Placido. Walang panahong basahin ang kasulatan. Nalaala niya ang isang amain na nawalan ng mga pag-aari nang lumagda sa isang kasulatang di binasa. Pumasok parin si Placido. Pinatunog pa ang takong ng sapatos. Bastos magbabayad ka sa akin. Ang Unibersidad ng Santo. Lahat halos ng paaralan noon ay nasa Intramuros-Letran at Ateneo.

Mga tahimik , makukulay ang damit, sinusundan ng mga utusan, walang biruan at mapagdala ng aklat. Siya ang idolo sa katalinuhan sa kanilang bayan.

Bakit ayon kay Pelaez ay walang hindi nangyayari sa mga kagustuhan ni Padre Camorra sa mga babae sa Tiyani liban kay Huli? Tinatakot ng prayle na ang mga kapatid o magulang ng babae ay maipabibilanggo o maipapatapon kung di masusunod ang kanyang kagustuhan. At iyon ay alam ng mga dalaga na totoong nangyayari. Kilala ni Pelaez ang kahayupan ni Padre Camorra at naniniwala siyang di magtatagal at makakagawa ng paraan ang kura na makuha ang ibig kay Huli.

Isang silid na taluhaba ang silid ng klase. Ang upuan ay parang hagdan na tatlong baytang at nakapaligid sa 3 panig ng silid. Sa isang dulo ng silid ay ang hapag ng guro na sa likod ay ang pisarang may nakasulat na Viva!

Walang palamuti ano man ang mga dingding na bato. Iyon ay ipinakikita lamang sa mga dayuhan upang di masabi ng mga ito na nahuhuli ang UST sa ibang bansa sa kahusayan sa pagtuturo at kaya lamang di natututo ang mga Pilipino ay dahil katutubo ang walang-katalinuhan. Iyon ang una niyang pagtuturo ng pisika. Unang tinanong sa klase ang isang antukin. Parang ponograpo itong tumugon ng isang isinaulong leksiyon na ukol sa salamin, bahagi nito, kauriang bubog o kalaing.

Pinatigil ng guro ang estudyante. Kung kalaing, metal at bubog daw ang salamin ano raw uri ang kahoy na may makintab na barnis o marmol na binuling maigi? Di tinugon ng estudyante ang tanong. Ipinagpatuloy ang isinaulong aralin na parang plakang natigil at muling pinaandar sa ponograpo.

Pinatigil uli ang estudyante, muling tinanong sa sampay bakod na kastila. Binulungan ito ni Pelaez. Natawa pati ang guro matapos insultuhin ang estudyante. Binigyan uli ng tanong sa bahagi ng salamin. Lahat ay sumesenyas na sumang-ayon na siya at nadiktahan siya ni Pelaez nang Concedo, Padre, sang-ayon Padre. Iyon ang itinugon ng estudyante. Tinawag ng propesor si Pelaez. Napabubulong ito kay Placido. Sa katatapak sa paa ni Penitente ay napasigaw sa sakit ang tagadikta.

Sinasabi ng aklat na ang mga salaming kalaing ay binubuo ng tanso o ng iba pang kalaing, totoo o hindi? Ang salaming bubog ay binubuo ng isang patag na bubog na ang magkabilang mukha ay pinakintab ng maigi at ang isang mukha ay kinulapuan ng tinggang puti, tama? Ergo samakatuwid , ang salaming bubog na may merkuryo, isang kalaing, ay salaming bubog-kalaing.

Paano mo maipaliliwanag, espiritu sastre? Inulan ng mura si Placido. Itinanong ang pangalan ni Placido.

Napalatak na patuya ang kura. I hope also nga labanan ang panginabuhi sa mga barangaynon sa maasin labi na mga mananagat. Naay sige ug paniro, naay barko nga misuyod gyod pati sa gagmayng isda mao nga ang mga gagmayng mananagat halos wa nay makuha. Unja modangop pod unta ta sa bantay dagat sila ra gihapon diay mga komplot. Lahat ng pira nilabas ng Aquino para modaog piro ngkamali cila ang taga maasin n dia diri sa manila nangampanya para kay tatay duterte kami diri sa manila maningkamot para hatagan ta og maayo at gwapo presidinte c tatay duterte good luck maasin obos ang mga kawatan diha sa maasin.

Highlights of the Public Election Forum. Cg lang padajon ra mga taga maasin.. Usa p walay tubig.. Tsek nyo kda barangay kmo ngplmi lami mga ktwhan ng antus ug pgkawos ug tubig baktas p Layo adto sa bud. Mga plata porma nga kinaraan lang gihapon Walay botohan nila kay ni bisag usa wala gyuy nakahuna huna sa paghuman sa airport ang ilang mg plataporma puro taphaw ug layo gihapon sa tinuod para sa kausbawan sa syudad ug probinsya..

Meeting the Marcoses actually means support. Sus apil gihapon si Imelda nga mao naka pa pordoy s Pinas! Wow congrats taga southern leyte nanalo,so that means nxt panalo would be Du30 for Pangulo ng pinas,remember his frm Maasin southern leyte am right,,yehhhhey. Congrats taga bisaya, proud gayod tang mga bisaya. Limasawans to have Senior HS in September. Good news for Limasawa resident's children.. Potable water for two tourist islands. Kon kailan ang election saka gumalaw ung mga hinayupap mga Trapo politiko..

Ernest Mlikfish Cant wait to have this come to fruition.. So will the rest am sure. Sonnel Telen Sana meron ng flight manila-maasin vice versa, malayo kasi ang tacloban para sa mga taga so. Busa naay nag ingon nga naa nakakita dri bus terminal sa butuan so ako g adto sa police station hoping makatabang ko..

My facebook photo has been seen by , people now. Will go to the police again. Maybe start at the beginning, and go through every detail again..

Failing that, I will try and have it escalated further. Na kidnap jud ni cguro ning bataa imposible nman pod ug dli kauli sa bai,ampo lang tas Guinoo nga way nahitabo nja.. Ipatag an unta na sa tagtungod. Kaluoy ba intawn sa bata oi Klaro naman ni kaayo uy. Grabe sad ug wala na ni katood sa ilaha padung uli. Kidnap gyud siguro ni uy. Mandy Darcy-Mae Deb Nelting: Mayor Samaco naa koy ipangutana nimo.. Maajo unta ug imo ni tutokan.

Naa nag sulti nahu ang paagi sa injong scholarship is mag working ang mga studyanti scholar ninjo sa school, then sweldohan ang mga studyante ug 30 pesos an hour. Mao nay kuhaan sa aron makabayad sila sa ilang school tuition fees ug ang sobra maoy ilang gamiton allowance. Naunsa man nang pagkahitabua nga daghan naman mga studyante nangundang pagka school working scholar kay tungod ang ilang sweldo sa oras nga ilang na trabahu an para sa ilang allowance apan wa man gi release sa mga working scholar sa CITY College.

Palihug Mayor checka ning CIty College kay luoy tong mga studyanti , wa bayri sa ilang hinagu an nga maajo ra ba ug wala na gisaad nila nga ilang madawat. Nganong pusher ra man apilag mga users, way pusher kung wa poy user. Imonitor pod plalihog ang mga prisyo s tinda sa Maasin, ky sobrang mahal.

Unta di atong lungsod atong mahalon ang tinda. Duterte-mania grips Maasin City. Carmelo Estorbal; Kanang ato na pangulo si Duterte ang pagbag o sa ato bansa Kay deli kwatan.

UNA candidates snub Peace Accord. Way kwarta si Duterte Mao way politico nga mi kuyog nya sa SL. Garbo gyod nato ni ug mo daug sya. Pag mo daug na sya mag hinay 2x ra nag Balimbing ang mga politico labi nag ma Federal na. Mar Roxas is the most qualified candidate sa kilos pananalita at gawa , honest walang ghost employees ,well-mannered, educated education starts at home dignified, law abiding politician not a self-confessed killer marangal, smart marami ng nagawa para sa bansa like BPO, Generic med.

Oplan Sibat Lambat, Clean water para sa suok suok nga lugar, timbangan na tama sa palingke, no taxation for low income earner, pag provide sa school computers at iba. Di pwede ng tungod kay taga ato maoy atong botaran, tungod kay paryenti ,tungod kay classmate, tungod amigo ug naka utang kag kabobot on. Pjam Judasm Mas nindot kung sa Sogod kay mas sentro man gud sya kaysa Maasin nga tomoy na layo na sa uban nga parte sa Southern Leyte just a wish i know wala budget.

As usual kotob ra sie ni sa atik pabuhi sa dogo kay u know na election time. Solomon Atuel Dapat unta ipakita nila ang development sa maong airport kay sa didto ko puro lang mga haligi sa terminal building parang biniyaan nga project.

Hinaot nga e prove nila bago mag election nga makita sa mga katawhan nga may normal flights na sa maasin og dakong kaajohan sa atong lugar. Leah Galo Lebios Ang ato na lamang e ampo nga matinuod na. Kujaw n diay ta sa Southern Leyte, sa Sogod nlng unta aron hajahay kami, wooosssh tinud a tawon ninju mga tavaghak aron padag on mo namu! Kaning mga pultiko raba kay mura ni silag architect og engr maajo kaajo mohimo og plano..

Ang nka apan sa mga pulitiko kay plano ra kutob d ma materialise Puro laman jud mo bash2x. Pasalamat laman ta tga so. Appreciate pod mo panagsa. Ug padung na election mogawas dayon balita airport Maasin my flight na. Motoo ko ug naa tga Capiz technical evaluating team moanha dha sigurado naa manglupad! Last year june ako mismo ang miadto sa airport ng maasin og nakita nako nga tapos na ang runway pero ang giingon nga terminal adunay gesugdan paghimo pero may signalis nga parang unfinished project tungod kay getay an ang mga kabilya unya walay mga equipments og akong gipangutana ang security guard sa main gate may posibilidad ba nga ipadayon ang paghimo sa airport?

Ang mga drivers dinhi di pa kamao sa traffic rules! Way hunahuna sa kinabuhi sa tawo! Bisan nakainom mo drive, maangin ang tarong! Diosnon kunohay sa Domingo, sa sulod sa simbahamn! Paggawas sa simba sugod na pod pagka "normal" nga kinabuhi! Unaha usa na mga dalan nga naa ang disgrasya! And more highway uncorrupt patrols! Good to have plans, but is it acute necessity? Actually this is good news as long as this will be made by private firm not by government kay corrupt ang atoang mga opisyales What are the politicial leaders stand on this issue?

Better to build a bridge connecting from western side like the municipality of padre burgos for instance to the east side of the municipality of liloan so that it will lessen travel time especially going to maasin from the panaon area than to make those nonsense roads. Its only my opinion but that's what I'd like to happen. Mahigit 2 yrs nako dito sa Southern Leyte at kung saan saan kmi nag coconduct ng trainings pero never ako nka experience ng traffic.

Saddle road should be prioritized first before those 4 way lanes since Benit is now the gateway to Mindanao! Kung may pera sa basura! May pera sa Kalsada rin! Traffic rules ang eh Improve Hindi additional na daan! Gamit sa ospital una nang mga 4 lanes kay kamo ray nadatu ana. Its a good idea pero ang kalsada sa San Ricardo from brgy Camang down to Brgy Saub gipasagdan lang or shall i say wala gihatagan ug pansin particularly ang bil-atan part nga perme naay rockslide nga nahitabo especially kung rainy season.

Controversial phones were light and lasted only 2 weeks. Mandy Darcy Mae Deb Nelting: Ngano man lagi manlimbong man jud sa kwarta sa mga tawo nga maka kaba man lagi na.

Ning abut ng panahun nga gitugyan namo ni Lord nga mabuking. Hinuon pasalamat pod mo nga nabal an aron masumpo namo aron di na mobuhat ug utro.

Governor denies using PDAF for telephone project. Don't worry, the good governor denies everything and will obviously be cleared of all charges. Is anybody really thinking he will be charged by a court of justice in Maasin?

Dapat lang na mglaan ang gobyerno para naay airport kay aron mkasakay na ako ug airplain inig bakasyon ko jan s leyte. Tagal na din naging gobyernador ito. Umalis na lang ako hang gang ngayon sya pa rin.

Ombudsman absolves Mayor Samaco. Ung criminal case na lang.. Syd Hasalong middle name Alcaraz mu ari mn dy imu kuya sa amua Andre Leonard; The parasite cannot exist without the host. Socialism at it's finest. Unlawful posters to be removed. Unsay nalabo sa maasin pangutana nho?

Duterte Cayetano ang tibook pamilya ko. Comelec should give notice already to all violators. They want to lead us but do not know how to follow the law. Grace Poe and Leni Lobredo for me. Women are better public leaders, they have conscience. National ug local candidates halos tanan corrupt. This happened to my mother-in law also, the money was withdrawn in Cebu.

She remembered checking her balance at Gaisano Metro atm over the weekend, then the next thing she know, limas na iyang atm. Wenda Tolibas Llevares Kerr: Wala ni nila gibutang ug secured nga glass door kana gud mosulod pata before maka withdraw?

But would it not be safer if CCTV cameras were placed also? Victorina Agaton Hadlok bitaw diha kay naa man ibutang ang machine gawas sa mall.

Naa pa jod manguhit magpalimos kung mo widthraw ta money diha. Isud unta sa mall ang machine. Sama sa cebu naa man sud mall ang machine. Hope nga ila ni areglaron. Remma Mantilla it happened to me…mabalik pa ba kaha ahung kwarta?.. Dli najud ko mo deposit bahala na mag western union ko. Wala ni nila gibutang ug secured nga glass door kana gud osulod pata before maka withdraw? Kadisplay sad aning hinampak oi.

May Joy MJ Walate. Bantang rani sa kilid sa mall.. Sa cebu na naq nahibaw. Compromised na aq card, im still waiting for a new one. Michelle de los Santos Hala! Gikan raba ko nag withdraw didto. Ako gi-check may ngani wala kuha-i.. Jetzelle Casinillo Laplana This happened to my mother-in law also, the money was withdrawn in Cebu.

She remembered checking her balance at Gaisanometro atm over the weekend, then the next thing she knew, limas na iyang atm. Dennis Jainga Octobre Kabahak njud ni og maohon.. Lei Tisbe Elvira naka withraw raba pd ko diha.. Joeni Cabal eRin Oi abot nman sa southern Leyte ang mga kabuang ayaw padakop kay looy ka.

Salamat sa tanan for the moral and spiritual support for Rosette. Grace Gaces Suan Ngoy kamo na jud,kulang na lang ninyo magtukod og hospital. Lucia Yokoyama Congrat,s day Alicia Capanpan Catubig Padua Congrats sir for your kids! Job well done as parent. Can-Iwan port is now completed. Nova Theresa Piattos Human nmn nuon ang port dai pro grabe 59 Million diay grabe kadako sa budget. Gilawman cguro pd dai, mas lajo nmn gd ang Maasin kay muliko pa bsin mubalhin ang Roble dri hahaha ila ning giapas sa Airport nga walay pagkahuman.

Ebalo Damole Kris Mao ba gud nay 59M. Mao nay slogan"atong mahalon ang maasin hasta palitonon mahalon. Almera Generan Costillas Dili jd mo taga caniwan.

Dont say somethng damn. For your information caniwan port already finished beutifully unlike bato its much bigger. Speaking of bawd dili jd kay taguanan mn gani diri og bangkas ky safe cja if typhoon comes. About the port it wil operate soon. Jona Maturan Lanugan yes humana naman ang pier sa caniwan infact redi na blessingan ang question ug when gi redi naman unta to kuno moadto c noy2 kay mgblessing wala man basin ihuwat ug hapit na election jud da mangampanya.

Nova Theresa Piattos Human nmn nuon ang port dai pro grabe 59M diay grabe kadako sa budget. Gilawman cguro pd dai, mas lajo nmn gd ang Maasin kay muliko pa bsin mubalhin ang Roble dri hahaha ila ning giapas sa Airport nga alay pagkahuman. A beautiful teacher is killed and a worthless, jobless lover is left to live. Who birthed this guy? I beg to disagree with your last two lines.

Why involve his parents? Somehow, his parents are part of his character, but that doesn't mean that they also should be blamed for the acts of their son. Nasuko sad kosa killer SIR.. Y blame the parents? Walamananila gikugos2 ilanganak that incident. Either way he leaves an incredible family legacy.

I suggest a failure in parenting. He must really hate his mother to kill a woman with a knife like that. He is already matured to know what is right and wrong unless he is addicted to illegal drugs. Parents will still remain parents whatever good or evil there are. You're asking why his mother "birthed" him? Does the mother in the first place know the future of his son? This doesn't neccessarily mean that I don't hate the killer.

And I would say that you're not making a sound judgement sir! Not on a personal basis, but no single side of the story should the parents be blamed.

Only if, they are aware of it and they made no action before hand. You can never blame an act to others when you are responsible for your self. The parents have nothing to do with his actions. Sa brgy tanod sya sumuko dahil nagugutom na daw sya Flora Navarrosa E Tibuok Pilipinas man tingali involved ani Romeo Sumalinog Beringuel Tama yan para may kasama si napoles sa bicutan.

Fely-Luis Cerro Oh nga naman sa election 2o13 per person na butante nagkahalaga ng pisos. Maria Josette Ordiz esue na pd na hapit na election??? Ruperto Grantusa Matud pa sa mga taga combado, gitagaan sila ug tig isang libo kada pamilya. Ang di mo dawat kontra partido ug daugdaugon kung mo daog ng maong kandidato. Arang hugawa ang politika sa Maasin.

We hope that in doing so, the new administration will be able to pass policies on the prohibition of genetically modified organisms, promotion of indigenous knowledge, systems and practices, sustainable and organic farming while integrating technologies which will not harm ecological balance.

The Climate Reality Project Philippines is elated with the discussion of the most urgent matter during his first cabinet meeting in which the president emphasized the issue of disaster risk reduction and management in relation to climate change. Mere recognition of the reality of climate change is a sign of hope that his administration will take serious actions on mitigation and adaptation.

Sir, I am one of the coaches here in our province. Thank you so much! As a media outfit, can you please extend my concern to all government officials in Maasin, especially the Land Transportation Office LTO to yield proper action regarding all motor vehicles who have very loud mufflers? It is quite disturbing not just to all infants but to senior citizens as well.

Hope you can address my concern. I wrote this through you hoping you could be the medium of bringing back the glory and memories of a forsaken, simple and yet significant structure which generations of Maasinhons truly enjoyed. It served as a memory lane to elders and the not-so-old ones like me. I am talking here about the "Floating Table" in the port area of Maasin.

Wonderful memories are carved in the very soul of the "Floating Table. In my adolescent years, we used to lay flat on our backs on its cold concrete bench on lazy sunny afternoons with the sound of waves pummeling beneath. This "Floating Table" brings vivid, delightful memories not just in me but most of us who grew up in Maasin by the bay. Now, it is just a cement slab that no one can appreciate. It saddens me everytime I visit Maasin seeing the lonely, forgotten "Floating Table'.

Maybe some of us, or the city government can raise funds to rehabilitate the historic structure. It would just cost a few thousand pesos versus the memories of past generations who enjoyed it so much. I am sure it will flatter the hearts and rekindle the memories of the people who witnessed the glory of the "Floating Table. But I have been writing to the authorities in Southern Leyte because of the lack of water where I am building a house in Cogon Pintuyan without any effect.

Please read the attached letters. I would very much appreciate your help. I have tried to find the e-mail address of the Barangay Captain of Pintuyan and Cogon without any success. Honeybees in Southern Leyte. I have recently settled here in MaasinCity. Can anyone put me in touch with a Honeybee Keeper here in Southern Leyte? I want to buy some Honeybees to see if they can survive here. I am an experienced Beekeeper from the UK. With 12 years of Queen breeding so far and I want to continue this wonderful hobby.

Please contact me via E mail. Any person in public service is considered a Government Employee who gets paid a monthly salary out of government funds.

Iamges: mga dating tawag sa pilipinas

mga dating tawag sa pilipinas

Pag Pilipino, dukha ang paroko; pag Kastila naman mayaman. Ngunit inaaayos na ng pamahalaan ng nasabing bayan ang mga papeles na kinakailangan upang pormal na maideklarang lungsod ang lugar kung saan naroon ang Mahal na Birhen.

mga dating tawag sa pilipinas

Slow progress of park project hit Michael Jingle Fernandez:

mga dating tawag sa pilipinas

Ang anak na dalaga naman ay pinapayuhang laging pasasakumbento ano mang oras upang mangumpisal kura at ang mga magulang na di susunod dito ay tutungo sa impiyerno. Bakit makikipagkagalit tayo sa Bayan; kakaunti mga dating tawag sa pilipinas, marami sila. Isinagawa sa buong Metro Manila kahapon, Hulyo 31, ang tinatawag na Metrowide Shake Drill bilang paghahanda sakaling tamaan ng lindol ang Metro Manila. Kakailanganin niyang tiyak ang pagkain. Sa pangunguna ni Fr. Alam ko na dting buwan naring natigil ang mga daliri ko sa pagsusulat, dahil pikipinas abala rin sa ibang sining ng paglikha. Himig intsik na nanuya ang guro.